مقاله ها

آموزش آنلاین موسیقی

برگزاری کلاس های ( عود، گیتار و ارف) به صورت آنلاین توسط اساتید آموزشگاه موسیقی زریاب نیز امکان پذیر است.

درصورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید.